सूझाव तथा गुनासा

सम्पर्क विवरण

मेल्लेख गाउँपालिका पर्यटन प्रबर्द्धन समिति

बिन्धेबासिनि -५, अछाम,नेपाल |

अध्यक्ष : लोक बहादुर बोहरा (९८५११९३४२२)

फोकल व्याक्ति : चन्द्र प्रकाश साउद (९८४८६८०९३७)

टोल फ्रि नं: १६१८०९७०७०१