पुरातत्व स्थालहरु

विमकोट दरबार हात्तिकोट ।

ऐतिहासिक पृष्ठभुमि : ऐतिहाँसिक दृष्टिकोणले हालको मेल्लेख गाउँपालिका तथा साविकको विन्धेवासिनी गाविसको वडाको आफ्नै खालको विशेषता रहेको छ । मेल्लेख...